Įgyvendintas Šeimos gerovės projektas

Paskelbta: 2022-11-15

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Šeimos gerovei 2022“. Projektu siekta spręsti nepakankamų veiklų, skirtų ugdyti savarankiškas ir konstruktyviai funkcionuojančias šeimas, kurių narių santykiai pagrįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe, problemą. 

Projekto tikslas – Ugdyti savarankiškas ir konstruktyviai funkcionuojančias šeimas, kurių narių santykiai pagrįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.
Projekto tikslinė grupė: Šeimos, asmenys, gyvenantys Šilalės rajono savivaldybėje. 

Paslaugas sudarė:

  • Individualus psichologo konsultavimas (pasinaudojo 40 asmenų);
  • Socialinio darbuotojo konsultacijos (pasinaudojo 40 asmenų);
  • Savitarpio pagalbos grupiniai užsiėmimai (4 grupės, viso dalyvavo 40 asmenų);
  • Šviečiamoji kampanija (3 viešosios paskaitos, 5 publikacijos socialiniuose tinkluose).

Projektas finansuojamas LR Valstybės biudžeto lėšomis.