Smurtinio elgesio keitimo programa – galimybė išmokti gyventi kitaip

Paskelbta: 2022-11-16

“Aš pasiilgsiu tų antradienių. Juk čia klausėtės apie mano mirusį šunį, draugę, su kuria ne gyvenom, o kovojom, apie mano kaimynus. Kada vėl grįšite?”, – ašarotomis akimis klausė savo noru programoje dalyvavęs Algirdas.

Juk sutiksime, kad daugelis žmonių patiria stiprias emocijas. Kai išsigąsta ar supyksta akimirką jų emocinė išraiška pasiekia maksimalų lygį – lyg viesulas. Tai išmuša iš pusiausvyros ne vien emocijas išgyvenančius žmones bet ir šalia esančius. Tuomet kyla noras slopinti emocijas, kad tik jos nebetaptų nekontroliuojamos. Tačiau tiesa ta, kad kuo daugiau slopinsi jausmus, tuo didesne jėga jie gali pasireikšti. Tačiau situacija nėra nepakeičiama – naujai išmokti įgūdžiai gali pozityviai veikti mūsų gebėjimus spręsti konfliktus, palaikyti geresnius santykius su aplinkiniais ir savimi pačiu. Viso to mokinomės susitikimų metu. “Mes neabejojame programos naudingumu. Tai išties efektyvi priemonė, mažinant smurtą visuomenėje. Gyvenimo tempas toks greitas, kad žmonės yra ypač nerimastingi, jų psichologinis imunitetas nusilpęs. Mes tikime ir matome, kad dalyvavimas grupiniuose užsiėmimuose duoda teigiamų rezutatų”, – teigiame mes, programos vedėjai psichologė Jurgita Gedeikienė ir Simas Gaidelionis.

Šiais metais baigta “VšĮ Trys Pelėdos” vykdoma Smurtinio elgesio keitimo programa (akredituota Lietuvos Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos).

Parengė: Jurgita Gedeikienė, Simas Gaidelionis

Veiklos finansuojamos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.