Projektas „Aš ir mano vaidmuo komandoje“

Paskelbta: 2022-06-06

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendina vietos projektą „Aš ir mano vaidmuo komandoje“ pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos priemonę „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių diegimas“ Nr.LEADER-19.2-SAVA-3.

Projekto tikslas –  patobulinti Šilalės r. VVG teritorijos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir/arba vykdytojų gebėjimus ir kvalifikaciją, diegiant komandų formavimo ir stiprinimo įgūdžius, ugdant dalyvius per savo asmenybės ypatumų pažinimą. 

Vietos projekto uždavinys –  įgyvendinti mokymų ciklą, skirtą stiprinti komandų formavimo ir stiprinimo įgūdžius, ugdant dalyvius per savo asmenybės ypatumų pažinimą. 

Mokymai vyks 2022 m. liepos – rugpjūčio mėn.
Tikslinė mokymų grupė:   vietos projektų paraiškų potencialūs pareiškėjai, pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai (Koordinacinio centro „Gilė“ komandos nariai (nariai, darbuotojai, savanoriai), ir kitų NVO/ verslo atstovų komandos ir/arba komandos nariai- ne mažiau 60 dalyvių (ne unikalūs dalyviai). 
 
Suplanuotos mokymų temos:

  1. Valia. Veiksnių charakteristikos ir asmeninių savybių analizė. Kaip tai pasireiškia, kokią įtaką daro kitiems žmonėms ir darbui komandoje?
  2. Energija. Kaip atpažinti ir valdyti savo Valią, Energiją, Kontrolę, Empatiją ir Emocingumą?
  3. Kontrolė. Motyvuojantys ir demotyvuojantys komandinio darbo aspektai, susiję su pagrindiniais asmenybės veiksniais ir jų įverčiais.
  4. Empatija. Mano kaip komandos nario stiprybės ir tobulintinos pusės. Kokie vaidmenys man komandoje yra tinkamiausi?
  5. Emocingumas. Kaip mes komandoje matome ir suvokiame vieni kitus? Kaip suvaldyti įvairias situacijas, priimti optimaliausius sprendimus ir rasti sutarimą dirbant komandoje? 
  6. Sėkmingo komandinio darbo formulė.

Mokymų lektorė Agnė Zinkevičiūtė

Mokymai vyks: (derinama). 

Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.