Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendina projektą „Šeimos gerovei 2022“

Paskelbta: 2022-05-30

Projektu siekiame spręsti nepakankamų veiklų, skirtų ugdyti savarankiškas ir konstruktyviai funkcionuojančias šeimas, kurių narių santykiai pagrįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe, problemą. 

Projekto tikslas – Ugdyti savarankiškas ir konstruktyviai funkcionuojančias šeimas, kurių narių santykiai pagrįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.
Projekto tikslinė grupė: Šeimos, asmenys, gyvenantys Šilalės rajono savivaldybėje. 

Paslaugas sudaro:

  • Individualus psichologo konsultavimas;
  • Socialinio darbuotojo konsultacijos
  • Savitarpio pagalbos grupiniai užsiėmimai;
  • Šviečiamoji kampanija. 

Projektas finansuojamas LR Valstybės biudžeto lėšomis.