Kompleksinės paslaugos vaikams Tauragės apskrityje

Paskelbta: 2021-03-25

Koordinacinis centras „Gilė“ pradėjo vykdyti projektą „Kompleksinės paslaugos vaikams Tauragės apskrityje“. 

Projekto tikslas – vaikui ar jo šeimos nariui nukentėjus nuo smurto Tauragės apskrityje, atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, užtikrinti paslaugų vaikams prieinamumą, paslaugų kompleksiškumą ir kokybę, siekiant sudaryti prielaidas vaikui augti biologinėje šeimoje. 

Projekto tikslinės grupės:

– Tauragės apskrityje gyvenantys, nukentėję nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukos (liudytojai);

–  Tauragės apskrityje gyvenančių vaikų, nukentėjusių nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukų (liudytojų) šeimų nariai. 

Kompleksinės paslaugos vaikams Tauragės apskrityje sudaro:

  • Individualus psichologo konsultavimas vaikams;
  • Individualus psichologo konsultavimas vaiko šeimos nariui;
  • Socialinio darbuotojo konsultacijos vaikams ir jų šeimų nariams;
  • Tėvystės įgūdžių stiprinimo grupė (tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų amžiaus);
  • Tėvystės įgūdžių stiprinimo grupė (tėvams, auginantiems paauglius).

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Kompleksinių paslaugų vaikams, nukentėjusių nuo smurto, paslaugų teikimo aprašu, su kuriuo galima susipažinti čia.

Paslaugos teikiamos patiriant / esant liudininku bet kokios formos smurto: fizinio, emocinio/psichologinio, seksualinio, ekonominio. 

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 
Registracija į paslaugas kontaktiniu/ nuotoliniu būdu vykdoma telefonu 8 662 48966.