Kompleksinės nedarbo pasekmių šalinimo paslaugos Tauragėje

Paskelbta: 2021-03-29

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendina projektą „Kompleksinės nedarbo pasekmių šalinimo paslaugos Tauragėje“, kurio tikslas – sumažinti nedirbančių asmenų pasekmes, trukdančias įsilieti į darbo rinką, bei didinti motyvaciją įsidarbinti ar mokytis, integruotis į visuomenę, taip mažinant socialinę atskirtį ir skurdą. 

Projekto metu bus suburiamos 2 grupės Tauragėje gyvenančių ir nedirbančių asmenų (20-24 asmenys), kuriems bus teikiamos šios paslaugos:

– Individualios karjeros konsultanto konsultacijos;

– Savipagalbos grupė nedirbantiems asmenims;

– Meno terapijos užsiėmimai nedirbantiems asmenims;

– Individualios psichologo konsultacijos. 

Projekto veiklų pradžia planuojama 2021 m. balandžio – gegužės mėn.

Daugiau informacijos ir registracija į projekto veiklas vykdoma: koordinaciniscentras@gmail.com, mob. 8 662 48966. 

Projektas finansuojamas Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.