Įgyvendintas partnerio smurtinio elgesio keitimo paslaugų projektas

Paskelbta: 2022-12-30

VšĮ „Trys pelėdos“ įgyvendino projektą „Smurtinio elgesio keitimo paslaugos Šilalės, Tauragės, Pagėgių savivaldybėse“, finansuojamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Projektui skirta lėšų suma 34 213,00 Eur. Panaudota lėšų suma 34212,50 Eur.

Projekto tikslas – sumažinti smurtinio elgesio apraiškas Šilalės, Tauragės, Pagėgių savivaldybėse, vykdant nenutrūkstamas veiklas ištisus metus, keičiančias smurtautojų, siekiančių atsikratyti smurtinio elgesio, elgesį.

Projekto metu buvo vykdomos kombinuotos veiklos tikslinei grupei, kiek įmanoma efektyviau keičiant smurtautojų elgesį, mažinant smurtinio elgesio apraiškas Šilalės, Tauragės, Pagėgių savivaldybėse. To buvo siekiama vykdant elgesio keitimo programą trijų savivaldybių mastu, šalia programų teikiamos sustiprinančios specializuotos  individualios konsultacijos: socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos, ir informavimo, konsultavimo  ir tarpininkavimo paslaugos dėl alkoholio ir kt. priklausomybių.

Projekto uždaviniai:
– Padėti smurtaujantiems asmenims atsikratyti smurtinio elgesio, įtraukiant smurtaujančius asmenis į smurtinio elgesio keitimo programą;
– Padėti smurtaujantiems asmenims atsikratyti smurtinio elgesio, suteikiant smurtautojams individualizuotą psichologinę, socialinę pagalbą;
-Suteikti smurtaujantiems asmenims informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo paslaugų dėl alkoholio ir kt. priklausomybių.

Projekto tikslinė grupė: smurtautojai, kurie yra probacijos įskaitoje, policijos žinioje arba patys pripažįsta esą smurtavę, ir kurie siekia atsikratyti smurtinio elgesio (projekto veiklose dalyvavo 60 asmenų). 

Projekto rezultatai:
– Įgyvendinta smurtinio elgesio keitimo programa (buvo vykdoma programa 3-ims grupėms Pagėgiuose, Tauragėje, Šilalė, dalyvavo 60 asmenų);
– Individualios psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos (konsultacijose dalyvavo 60 asmenų);
– Alkoholio ir kt. priklausomybių prevencijos konsultacijos (konsultacijose dalyvavo 25 asmenys).

Projekto veiklos padėjo sumažinti smurtinio elgesio apraiškas Šilalės, Tauragės, Pagėgių savivaldybėse, vykdant nenutrūkstamas veiklas, keičiančias smurtautojų, siekiančių atsikratyti smurtinio elgesio, elgesį.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.