Įgyvendintas partnerio projektas

Paskelbta: 2022-12-30

VšĮ „Trys pelėdos“ įgyvendino projektą „Kompleksiškai teikiamos paslaugos vyrams“, finansuojamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Projekto vertė 23 200,00 Eur.

Projekto „Kompleksiškai teikiamos paslaugos vyrams“ tikslas – nenutrūkstamas ir lengvai prieinamas kompleksinių konsultacinių paslaugų teikimas telefonu ir (ar) kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (internetu ir (ar) elektroniniais laiškais, ir (ar) žinutėmis) vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje.

Projekto tikslinė grupė: vyrai, esantys sudėtingoje psichologinėje situacijoje, t.y. dėl ekonominių, socialinių ar asmeninių sunkumų išgyvenantys emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką.

Projekto tikslų buvo siekiama šiomis veiklomis:

1. Emocinė parama telefonu ir (ar) kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (priimti 267 skambučiai).
2. Psichologinė pagalba  telefonu ir (ar) kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (pagalba pasinaudojo 20 asmenų).
3. Psichoterapinės paslaugos, naudojant platformas, tokias kaip „Zoom“ (Nuotolinė psichoedukacinė grupė vyrams, vyko 20 susitikimų po 2 val., dalyvavo 20 asmenų).
4. Edukacinės paslaugos , naudojant platformas, tokias kaip „Zoom“ (Nuotolinė edukacinė grupė vyrams, vyko 20 susitikimų po 3 val., dalyvavo 18 asmenų).
5. Informavimo, tarpininkavimo paslaugos telefonu ir (ar) kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.