Tęsiame registraciją į mokymus specialistams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais raidos sutrikimų

Paskelbta: 2021-08-17

Kviečiame ikimokyklinio ugdymo specialistus iš švietimo įstaigų, dirbančius su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais raidos sutrikimų, registruotis į mokymus. 

Registracija į mokymus, kurie prasideda 2021-10-11

Šiandien, aktyviai vykstant diskusijoms, ar gali vaikai, turintys sudėtingų specialiųjų poreikių, būti įtraukti į ugdymo įstaigas ir jaustis saugūs su kitais vaikais, inkliuzija yra itin svarbi tema, nes 2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas, kuris numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Mokymuose bus diskutuojama apie inkliuzijos ekskliuzijos psichologinius aspektus, inkliuzinio mokymo aplinkų kūrimo problemas ir galimybes, pagalbos būdus, raidos sutrikimus. 

Preliminarios mokymų temos:
– Pedagogų psichologinio atsparumo ugdymas, dirbant su elgesio ir emocijų bei raidos sutrikimų turinčiais vaikais.
– Vaikų poreikių atpažinimas, jų įtaka elgesio ir emocijų valdymo korekcijai, kokį vaidmenį atlieka pedagogas.
– Pedagogų nuostatų atpažinimas ir įtaka, dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų bei raidos sutrikimų.
– Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų priežastys, klasifikacija, ugdymo iššūkiai.
– Pagalbos principai ir ugdymo galimybės vaikams turintiems elgesio sunkumų ir sutrikimų.
– Vaikų emocijų sunkumai ir sutrikimai, darbo ugdymo įstaigoje kryptis bei pagalbos galimybės.
– Vaikų emocijų sunkumai ir sutrikimai, darbo ugdymo įstaigoje kryptis bei pagalbos galimybės.
– Hiperaktyvus vaikas ugdymo įstaigoje. Hiperaktyvumo priežastys, ugdymo iššūkiai.
– Hiperaktyvių vaikų ugdymo principai, pagalbos galimybės.
– Įvairiapusiai raidos sutrikimai, atpažinimas, priežastys, klasifikacija.
– Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ypatumai, pagalbos galimybės, įgūdžių lavinimas.
– Kaip mokyti autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus atpažinti savo emocijas ir jas valdyti.
– Taikomosios elgesio analizės principai ir taikymo galimybės autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams.
– Kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo principai ir pagalbos galimybės.

Mokymai organizuojami pagal projektą „Inkliuzinio ugdymo mokymai specialistams ir tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimų“.

Projekto tikslas – inkliuzinio ugdymo mokymų pagalba palengvinti specialistų ir tėvų bendradarbiavimą, siekiant vaikų, turinčių raidos sutrikimų, visaverčio dalyvavimo ugdymo procese.