Pavėžėjimo paslaugos socialinės atskirties mažinimui

Paskelbta: 2021-01-26

Koordinacinis centras „Gilė“ vykdo socialinį verslą „Pavėžėjimo paslaugos socialinės atskirties mažinimui“. 

Socialinis verslas vykdomas vadovaujantis socialinio verslo koncepcija, t.y. vykdoma ekonominė veikla pagal verslo modelį, pelno siekiant socialiniams tikslams pasiekti. 

Socialinis verslas vykdomas atliekant nuolatinę ekonominę veiklą, siekiant socialinių tikslų – užtikrinamas pavėžėjimas socialiai pažeidžiamiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims vykti į psichosocialinių ir kt. paslaugų gavimo vietas.

Socialinis verslas atitinka šiuos kriterijus:

– gautos pajamos iš socialinio verslo naudojamos pirmiausiai socialinio verslo kaštams padengti (darbuotojo darbo užmokestis , žaliavos (degalai), kt. sąnaudos (ryšio paslaugos, transporto priemonės priežiūra, draudimas ir kt.);

– likęs pelnas  100 proc. skiriamas paslaugų teikimui palankesnėmis sąlygomis tam tikrų socialinių grupių asmenims (Šilalės r. VVG teritorijoje gyvenančių asmenų pavėžėjimo paslaugoms į psichosocialinių ir kt. užimtumo veiklų taškus, taikant dvigubai mažesnes kainas nei rinkos paslaugų). 

Projekto pradžios investicijoms įsigytas automobilis, mobilusis telefonas, kompiuteris. 

Projektas įgyvendintas ir finansuotas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.  

Siekiant gauti pajamas, socialinis verslas teikia automobilio nuomos paslaugas.
Informacija ir užsakymai dėl automobilio nuomos: koordinaciniscentras@gmail.com, 8 662 48966.