Inkliuzinio ugdymo mokymai specialistams ir tėvams

Paskelbta: 2021-01-25

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendina projektą „Inkliuzinio ugdymo mokymai specialistams ir tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimų“. 

Projekto siekis – inkliuzinio ugdymo mokymų pagalba palengvinti specialistų ir tėvų bendradarbiavimą, siekiant vaikų, turinčių raidos sutrikimų, visaverčio dalyvavimo ugdymo procese. 

Projekto tikslas: 

Įgyvendinti inkliuzinio ugdymo mokymus specialistams ir tėvams, auginantiems vaikus su raidos sutrikimais,  siekiant palengvinti specialistų ir tėvų bendradarbiavimą ir sudaryti sąlygas visaverčiam regionuose gyvenančių vaikų dalyvavimui ugdymo procese    

Projekto mokymai paremti taikomąją elgesio analize (TEA), kurios principais grįstos terapijos ir intervencijos yra efektyviausia priemonė, siekiant pagerinti žmonių, turinčių autizmo spektro ir įvairiapusius raidos sutrikimus, gyvenimo kokybę, mokant juos įgūdžių, padėsiančių prisitaikyti prie kasdieninės aplinkos ir gyvenimo visuomenėje. Juo mokoma ne tik komunikacinių ir socialinių įgūdžių, bet ir savitarnos, žaidimų, paprastų buitinių gebėjimų. Siekiama terapinius metodus laikyti drauge ir ugdymo metodais. 

Inkliuzinis mokymas formuoja iš principo naują, socialine ir kultūrine prasme įvairią mokyklą, kurios tikslas – visavertis mokinių (ugdytinių) dalyvavimas ugdymo procese, atsižvelgiant į pačių mokinių poreikius ir galimybes, raidos ypatumus.

Projekto veiklos:

1.      Inkliuzinio ugdymo mokymų programa specialistams, dirbantiems su mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais raidos sutrikimų;

2.      Inkliuzinio ugdymo mokymų programa specialistams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais raidos sutrikimų;

3.      Inkliuzinio ugdymo patyriminiai mokymai tėvams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus su raidos sutrikimais;

4. Inkliuzinio ugdymo patyriminiai mokymai tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus su raidos sutrikimais. 

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja LR Sveikatos apsaugos ministerija, lėšomis.