Projektai

Pokyčių forumas

Projektu „Pokyčių forumas” siekiama įtraukti pažeidžiamas grupes – skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis – į nacionalinio ir vieto...
2021-03-19

Vaikų dienos centrai

Koordinacinis centras „Gilė“ 2020 metais vykdo trijų vaikų dienos centrų veiklą: Vaikų dienos centras „Giliukai“ (Šilalės miesto ir aplinki...
2020-04-09