Projektai

Pokyčių forumas

Projektu „Pokyčių forumas” siekiama įtraukti pažeidžiamas grupes – skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis – į nacionalinio ir vieto...
2021-03-19