Privatumo politika

Paskelbta: 2020-01-01

SVARBI INFORMACIJA. Kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie svetainės ir socialinių tinklų profilių lankytojus

Paskutinio atnaujinimo data: 2019-12-31

Koordinacinis centras „Gilė“  rūpinasi Jūsų informacijos apsauga ir laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1.                   Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 15 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta šio pranešimo 2 skyriuje.

2.                   Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame:Koordinacinis centras „Gilė“

Mūsų įstaigos kodas yra: 300021467

Mūsų adresas: Lokystos g. 36, LT 75129 Šilalė

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės www.centrasgile.lt (toliau – „Svetainė“), ją palaikome, tobuliname ir užtikriname jos saugą. Taip pat, administruojame socialinių tinklų (Facebook, Instagram, YouTube ir pan.) paskyras (toliau – Socialinių tinklų paskyros). Jūs, naršydami mūsų Svetainę ar Socialinių tinklų paskyras, sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate neatlygintiną prieigą prie Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

·         valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę, Socialinių tinklų paskyras ir jų vartotojų patirtį;

·         atsakyti į Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų paklausimus, pasiūlymus, teikti techninę pagalbą;

·         laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių;

·         suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus;

·         pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcionalumą;

·         apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine.

4. Kokią informaciją jūs renkate, naudojate ir saugote apie mane?

Kai naršote Svetainėje ar mūsų administruojamuose Socialinių tinklų paskyrose, Mes galime naudoti technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.), kurios automatiškai surenka:

• Naudojimo duomenis: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai surinkti tam tikrus duomenis apie jūsų prieigą prie Svetainės ir jos naudojimą (pvz., įėjimo ir išėjimo nuorodų URL, turinys ir puslapiai, prie kurių Jūs prisijungiate Svetainėje, prieigos datos ir laikai ir pan.);

• Informaciją apie įrenginį: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį (pvz., IP adresus, naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, kalbą ir pan.).

Kai savo iniciatyva pasinaudojate Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba parašote žinutę Svetainėje ar Socialinio tinklo paskyroje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, renkami šie Jūsų duomenys:

·         identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);

·         kontaktiniai duomenys (e-pašto adresas ir pan.);

·         atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingi papildomi duomenys, jei siūlysite sudaryti sutartį (pvz.: siūlant sudaryti darbo sutartį – gimimo datą, CV duomenis ir pan.; siūlant sudaryti serviso paslaugų sutartį – informaciją apie mašiną, jos gedimus ir pan.);

·         bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo kontekste.

5. Ar renkatės jautrią asmeninę informaciją?

Ne.

6. Kokią informaciją turėčiau pateikti jums ir kodėl?

Kaip Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankytojui, Jums nereikia Mums pateikti jokios informacijos. Visa techninė informacija automatiškai surenkama naudojant standartines žiniatinklio naršymo technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.).

Jei pageidausite pasinaudoti Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba Svetainėje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, Jūs turėtumėte nurodyti savo:

·         identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, įmonė ir pan.)

·         kontaktinius duomenis (e-pašto adresas ir pan.)

·         atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingus papildomus duomenis, jei siūlysite sudaryti sutartį.

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti papildomus duomenis, kuriuos laikote reikšmingais paklausimui ar pasiūlymui sudaryti sutartį. Nepateikus tam tikros informacijos, kuri mums yra reikalinga tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą, mes galime Jūsų paprašyti šią informaciją pateikti.

7. Kokia informacija apie mane renkate iš kitų šaltinių ir iš kur?

Mes nerenkame jokių Svetainių ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenų iš kitų šaltinių.

8. Kodėl jums teisiškai leidžiama rinkti mano informaciją?

Mes teisėtai renkame informaciją apie jus, nes:

·         Mums reikia jūsų informacijos, kad galėtumėte teikti prieigą prie Svetainės, t. y. Įvykdyti mūsų susitarimą ir leisti naršyti Mūsų Svetainėje pagal Jūsų pageidavimą, o taip pat, kad galėtumėme atsakyti į Jūsų iniciatyva pateikiamus paklausimus, pasiūlymus dėl Mūsų teikiamų paslaugų ar parduodamų prekių (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

·         Jūs sutikote, kad tvarkytumėme Jūsų asmens duomenis savo iniciatyva pateikdamas mums paklausimą, prašymą, skundą, kai tai nėra susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis ar prekėmis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);

·         Mums reikia jūsų informacijos, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų, išspręstume visus ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar kitomis šalimis, ir užtikrintume savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų arba tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas);

·         Mums reikalinga jūsų informacija, siekiant patobulinti mūsų Svetainę ir jos naudotojų patirtį, o taip pat, apsaugoti Svetainę nuo neteisėtos prieigos (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

9. Ar naudosite Mano asmens duomenis automatiniam sprendimų priėmimui arba Mano profiliavimui?

Ne.

10. Su kuo dalinsitės Mano asmens duomenimis?

Galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis:

•       Mūsų paslaugų tiekėjams ar rangovams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų prieigos teikimui, palaikymui, kūrimui ir saugumo užtikrinimui.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

11. Ar Mano asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Ne.

12.                 Kokios mano teisės?

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje:

•                    Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

•                    Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

•                    Pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves ar teisėtus interesus;

•                    Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:

–                     kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, Jūs prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;

–                    be teisėto pagrindo tvarkomus Jūsų duomenis.

•                    Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą:

–                    kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos klaidos nebus ištaisytos;

–                    pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl tolimesnio jų tvarkymo;

–                    kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;

–                    bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate jų ištrynimo.

•                    Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą Mūsų įstaigoje;

•                    Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;

•                    Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei norite pasinaudoti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašome kreiptis į Mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kaip tai nurodyta 15 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

13.                 Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, Mūsų duomenų apsaugos koordinatorius gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu koordinaciniscentras@gmail.com.

SVARBI INFORMACIJA. Kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie savo narius?

Koordinacinis centras “Gilė” rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1.       Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

  2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame:Koordinacinis centras „Gilė“

Mūsų įstaigos kodas yra: 300021467

Mūsų adresas: Lokystos g. 36, LT 75129 Šilalė

  3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs esate mūsų organizacijos narys arba siekiate juo tapti.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

  4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami įstoti į mūsų organizaciją Jūs privalote pateikti šią informaciją:

·         Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.);

·         Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);

·         Duomenys apie išsilavinimą.

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime Jūsų priimti į mūsų organizaciją.

  5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame apie Jus jokios informacijos iš kitų šaltinių.

Jums įstojant į mūsų organizaciją, taip pat naudojantis organizacijos nario teisėmis mes taip pat gauname įstojimo į organizaciją dokumentus, kitus dokumentus bei duomenis, susijusius su narystės organizacijoje suteikiamomis teisėmis.

  6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

·         veiklai vykdyti pagal mūsų organizacijos įstatus (GDPR 9 str. 2 d. d p.).

  7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Ne.

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

·         administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos ir pan.);

·         informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

·         Mūsų organizaciją audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms.

  10. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

  11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

  12. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

·         Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

·         Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

·         Pateikti prieštaravimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui apklausų, pasiūlymų siuntimui;

·         Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

·         Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

·         Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų organizacijoje;

·         Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;

·         Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  13. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu koordinaciniscentras@gmail.com.

SVARBI INFORMACIJA. Apie tai, kaip mes renkame, saugome ir naudojame informaciją apsie savo tiekėjus ir/ar partnerius fizinius asmenis

Koordinacinis centras „Gilė“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1.              Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2.              Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame:Koordinacinis centras „Gilė“

Mūsų įstaigos kodas yra: 300021467

Mūsų adresas: Lokystos g. 36, LT 75129 Šilalė

3.              Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs siekiate su Mumis sudaryti sutartį arba Mes esame su Jumis sudarę sutartį.

Taip pat Mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

4.              Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti šią informaciją:

·         Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymos numeris, verslo liudijimo numeris, PVM kodas ir pan.);

·         Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);

·         Kita informacija, reikalinga sutarties sudarymui ir vykdymui (sutarties dalykas, vykdymo sąlygos, vykdymo dokumentai ir pan.)

Teisės aktų numatytais atvejais, Mes taip pat galime paprašyti Jūsų duomenų apie teistumą ir/ar Jūsų asmens tapatybės dokumento kopijos.

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties.

5.              Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes galime gauti informaciją apie Jūsų įsiskolinimus tretiesiems asmenims, jei anstolis atsiųstų mums nurodymą dėl lėšų išieškojimo iš Jūsų.

6.              Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

·         sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);

·         teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.);

7.              Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

8.              Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

9.              Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

·         valstybės institucijoms (VMI, SODRAI, muitinei ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;

·         administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, marketingo ir pan.);

·         informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

·         klientams, tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga sutarčiai įvykdyti;

·         Mūsų įstaigą audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;

·         Mūsų įstaigos savininkams.

10.          Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

11.          Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

12.          Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

·                Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

·                Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

·                Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

·                Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

·                Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įstaigoje;

·                Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;

·                Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13.          Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius gali padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu koordinaciniscentras@gmail.com.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS. Apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie konsultacinių (teisinių, psichologinių, socialinių) paslaugų gavėjus

Koordinacinis centras „Gilė“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1.              Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2.              Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame:Koordinacinis centras „Gilė“

Mūsų įstaigos kodas yra: 300021467

Mūsų adresas: Lokystos g. 36, LT 75129 Šilalė

3.              Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs gaunate konsultacines (teisines, psichologines, socialines) paslaugas arba siekiate tokias paslaugas gauti iš Mūsų įstaigos.

Taip pat Mes turime teisės aktų socialinės apsaugos, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis, socialinių paslaugų teikimu.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus ir Jūsų vaikus.

4.              Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis bei gauti konsultacines (socialines) paslaugas Jūs privalote pateikti šią informaciją apie save:

·         Jūsų ir Jūsų vaikų identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.);

·         Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);

·         Asmens dokumentų duomenys (tik jei jie privalo būti teikiami paslaugas finansuojančiai valstybės ar savivaldybės institucijai);

·         Bendri demografiniai duomenys (lytis, gimimo data ir pan.)

·         Duomenys apie vaikus (tėvystė, globa, lankomos švietimo įstaigos);

·         Duomenys apie dienos užimtumą (darbovietė, dienos užimtumo centras, mokymo įstaiga ar pan.)

·         Duomenys apie finansines galimybės (pajamos, gaunama pensija, kitos socialinės išmokos);

·         Informacija apie turimą turtą (tik kai reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus teikiant kai kurių rūšių socialines paslaugas arba kai asmuo pats pateikia tokią informaciją norėdamas konsultacinių ar tarpininkavimo paslaugų, susijusių su turtu);

·         Informacija apie socialinę aplinką (gyvenimo šeimoje buitines, socialines, emocines sąlygas, mitybą, žalingus įpročius, santykius su kitais šeimos nariais, padarytus administracinės ar baudžiamosios teisės pažeidimus ir pan.), kurią pateikia pats asmuo socialiniam darbuotojui, psichologui ar kitam socialines paslaugas teikiančiam asmeniui arba kurią perduoda kitos valstybės ar vietos savivaldos institucijos (policija, vaikų teisių priežiūros institucijos, kitos socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir pan.);

·         Informacija apie reikalingą socialinę, teisinę, psichologinę pagalbą;

·         Emocinė būklė, savijauta, įpročiai, pomėgiai, bendra elgsena, socialinė, psichologinė charakteristika, kai teikiamos psichologo paslaugos;

·         Duomenys apie sudaromus sandorius, teismo ir administracinius procesus, kai teisininkai ar socialiniai darbuotojai teikia pagalbą šiais klausimais;

·         Jūsų ir Jūsų vaikų sveikatos duomenys: informacija apie sveikatą, Jūsų pateikta psichologui, socialiniam darbuotojui siekiant gauti specifinę pagalbą ar paslaugas.

Konkretūs tvarkomi duomenys visiškai priklauso nuo Jūsų pasirinktų ar pageidaujamų paslaugų pobūdžio. Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime Jums suteikti atitinkamų konsultacinių (socialinių) paslaugų.

Administruodami teikiamas socialines paslaugas mes gauname ir užfiksuojame vidaus dokumentacijoje papildomą informaciją apie Jus: teikiamų paslaugų sąlygas, vertinimus, planus, sutartis ir pan.

5.              Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes galime gauti informaciją apie Jus ir Jūsų vaikus iš policijos, kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų, kai jie tarpininkauja teikiant Jums paslaugas.

6.              Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

·         sutarčiai (taip pat ir žodinei) su Jumis sudaryti bei vykdyti – konsultacinėms (socialinėms) paslaugoms teikti (GDPR 6 str. 1 d. b p., 9 str. 2 d. h p. p.);

·         teisinėms prievolėms socialinės apsaugos, mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.).

7.              Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Mes renkame jautrią informaciją apie Jus:

·         Jūsų ir Jūsų vaikų sveikatos duomenys: informacija apie sveikatą, Jūsų pateikta psichologui, socialiniam darbuotojui siekiant gauti specifinę pagalbą ar paslaugas. (GDPR 9 str. 2 d. h p.p.)

8.              Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs neesate profiliuojami.

9.              Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

·         valstybės institucijoms (vietos savivaldybei, policijai, kitoms socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms ir pan.) pagal teisės aktų reikalavimus;

·         informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

·         kai teikiamos neatlygintinės paslaugos – kitos socialines paslaugas teikiančios valstybinės ir/ar privačios įstaigos, kiek tai būtina paramos tikslingumui užtikrinti (išvengti nepagrįsto dubliavimo);

·         tiekėjai, partneriai, kiek to reikia socialinių paslaugų teikimui (pvz., užsakant prekes, paslaugas, derinant organizacinius klausimus ir pan.);

·         Jūsų nurodytiems asmenims, kuriems Jūs davėte sutikimą gauti Jūsų duomenis;

·         Mūsų įstaigą audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;

·         Mūsų įstaigos savininkams.

10.          Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

11.          Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

12.          Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

·                Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

·                Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

·                Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

·                Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

·                Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įstaigoje;

·                Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis, saugomus informacinėse sistemose;

·                Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13.          Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite kitų klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, Jums gali padėti mūsų Duomenų apsaugos koordinatorius, į kurį galite kreiptis el. paštu koordinaciniscentras@gmail.com.

SVARBI INFORMACIJA. Kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie vaikų dienos centrą lankančius vaikus ir jų tėvus

Koordinacinis centras „Gilė“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1.              Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2.              Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame:Koordinacinis centras „Gilė“

Mūsų įstaigos kodas yra: 300021467

Mūsų adresas: Lokystos g. 36, LT 75129 Šilalė

3.              Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūsų vaikai lanko Mūsų įstaigos vaikų dienos centrą arba pageidauja jį lankyti, t.y. vaiko (šeimos) duomenys renkami vadovaujantis Koordinacinio centro „Gilė“ vaikų dienos centrų vidaus tvarkos aprašu.

Taip pat Mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie fiziniais asmenimis.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

4.              Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami naudotis vaikų dienos centro paslaugomis Jūs privalote pateikti šią informaciją:

·         Jūsų ir Jūsų vaikų identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.);

·         Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas ir pan.);

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime  Jums teikti vaikų dienos centro paslaugų.

Teikiant vaikų dienos centro paslaugas Mes taip pat surenkame kitą informaciją, susijusią su paslaugų teikimu (paslaugų teikimo sąlygos, vykdymo dokumentai ir pan.).

Kai kuriuose Mūsų vaiko dienos centruose organizuojamuose renginiuose gali būti filmuojama ar fotografuojama (bendru planu) siekiant reklamuoti ir viešinti mūsų veiklą. Jei pageidaujate, kad Jūsų ar Jūsų vaiko veidas nuotraukose ar vaizdo įrašuose būtų retušuojamas, galite tiesiog pasakyti tai renginyje dalyvaujančiam organizatoriui arba vėliau pateikti atitinkamą prašymą mums.

5.              Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokios informacijos apie Jus iš kitų šaltinių.

6.              Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

·         paslaugoms Jums teikti ir vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);

·         teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.);

·         teisėtam interesui reklamuoti ir viešinti savo veiklai, domėtis Jūsų nuomone apie mūsų paslaugų kokybę, taip pat siūlyti Jums panašias mūsų paslaugas (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

7.              Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Mes nerenkame jautrios informacijos apie Jus ar Jūsų vaiką.

8.              Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs ir Jūsų vaikas neesate profiliuojami.

9.              Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

·         valstybės institucijoms, kai tai numatyta teisės aktuose ir teisės aktuose numatyta apimtimi;

·         administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos ir pan.);

·         informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

·         tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga paslaugoms teikti;

·         Mūsų organizaciją audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms.

10.          Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

11.          Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

12.          Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

·                Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

·                Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

·                Pateikti prieštaravimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui anketoms, panašių paslaugų paslaugų pasiūlymams siųsti;

·                Pateikti prieštaravimą renginių nuotraukų, kuriose matomas Jūsų ar Jūsų vaiko veidas, viešinimui (tokiu atveju Jūsų ar Jūsų vaiko veidas būtų retušuotas);

·                Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

·                Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

·                Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų organizacijoje;

·                Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis, saugomus informacinėse sistemose;

·                Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13.          Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu koordinaciniscentras@gmail.com.

SVARBI INFORMACIJA. Apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie mūsų organizuojamų renginių dalyvius

Koordinacinis centras „Gilė“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1.              Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2.              Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame:Koordinacinis centras „Gilė“

Mūsų įstaigos kodas yra: 300021467

Mūsų adresas: Lokystos g. 36, LT 75129 Šilalė

3.              Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs siekiate dalyvauti mūsų organizuojamame renginyje (seminare, konferencijoje ar pan.) arba dalyvavote tokiame renginyje, t.y. siekiate su Mumis sudaryti atlygintiną arba neatlygintiną mokymo ar švietimo paslaugų sutartį arba esate sudarę su mumis tokią sutartį (tiek žodinę, tiek ir rašytinę).

Taip pat Mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

4.              Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami dalyvauti mūsų organizuojamame renginyje Jūs privalote pateikti šią informaciją:

·         Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė ir pan.);

·         Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas ir pan.);

·         Darbovietė ir pareigos, kai darbovietė apmoka dalyvavimą renginyje arba konkretus renginys yra skirtas atitinkama profesine veikla užsiimantiems asmenims;

·         Informacija apie turimas licencijas, sertifikatus, anksčiau išklausytus mokymus, kai konkretus renginys yra skirtas atitinkama profesine veikla užsiimantiems asmenims;

·         Kita informacija, reikalinga sutarties sudarymui ir vykdymui (sutarties dalykas, vykdymo sąlygos, vykdymo dokumentai ir pan.)

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties.

Kai kuriuose mūsų organizuojamuose renginiuose gali būti filmuojama ar fotografuojama (bendru planu) siekiant reklamuoti ir viešinti mūsų veiklą. Jei pageidaujate, kad Jūsų veidas nuotraukose ar vaizdo įrašuose būtų retušuojamas, galite tiesiog pasakyti tai renginyje dalyvaujančiam organizatoriui arba vėliau pateikti atitinkamą prašymą mums.

Kai mūsų organizuojami renginiai yra finansuojami rėmėjų (Europos Sąjungos fondų ar privačių asmenų), rėmėjai gali rinkti įvairius Jūsų duomenis. Mes nepriimame sprendimo dėl tokių duomenų apimties ir tikslingumo, taip pat nekontroliuojame surinktos informacijos tolesnio naudojimo, tik įgyvendiname administracinę informacijos surinkimo funkciją, t.y. esame duomenų tvarkytojai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento prasme.

Tokiais atvejais duomenų anketose nurodomi mūsų rėmėjo – duomenų valdytojo – kontaktai, kuriais Jūs galite gauti informaciją apie savo pateiktų duomenų valdymo teisinį pagrindą, tikslus bei kitą Jums aktualią informaciją.

5.              Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokios informacijos apie Jus iš kitų šaltinių.

6.              Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

·         sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);

·         teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.);

·         teisėtam interesui reklamuoti ir viešinti savo veiklai, domėtis Jūsų nuomone apie mūsų renginių kokybę, taip pat siūlyti Jums dalyvauti kituose mūsų renginiuose (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

7.              Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Mes nerenkame jautrios informacijos apie Jus.

8.              Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs neesate profiliuojamas.

9.              Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

·         valstybės institucijoms (VMI, Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai ir pan.), kai tai numatyta teisės aktuose ir teisės aktuose numatyta apimtimi;

·         administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos ir pan.);

·         informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

·         tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga sutarčiai įvykdyti;

·         Mūsų organizaciją audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms.

10.          Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

11.          Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

12.          Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

·                Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

·                Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

·                Pateikti prieštaravimą:

–       Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui anketoms, naujienlaiškiams, paslaugų pasiūlymams siųsti;

–       renginių nuotraukų, kuriose matomas Jūsų veidas, viešinimui (tokiu atveju Jūsų veidas būtų retušuotas).

·                Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

·                Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

·                Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų organizacijoje;

·                Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis, saugomus informacinėse sistemose;

·                Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13.          Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu koordinaciniscentras@gmail.com.

SVARBI INFORMACIJA. Apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie mūsų įstaigos rėmėjus fizinius asmenis

Koordinacinis centras „Gilė“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1.              Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2.              Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame:Koordinacinis centras „Gilė“

Mūsų įstaigos kodas yra: 300021467

Mūsų adresas: Lokystos g. 36, LT 75129 Šilalė

3.              Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs suteikėte Mūsų įstaigai paramą arba ketinate ją teikti, t.y. mes esame sudarę dovanojimo sutartį (žodinę/rašytinę) ar ketiname tokią sudaryti Jūsų iniciatyva.

Taip pat Mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis (žodines/rašytines).

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

4.              Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami suteikti paramą Jūs privalote pateikti šią informaciją:

·         Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaita ir pan.);

·         Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas ir pan.);

Savo identifikacinius duomenis Jūs pateikiate atlikdami banko pavedimą (pervesdami paramą) per bankų informacinę sistemą.

Jūs galite bet neprivalote pateikti savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Šie duomenys būtų naudojami informuojant Jus apie Mūsų veiklą.

Teikiant paramą priklausomai nuo jos įforminimo Mes taip pat galime surinkti kitą informaciją, susijusią su sutarties sudarymu ir vykdymu (sutarties dalykas, vykdymo sąlygos, vykdymo dokumentai ir pan.).

5.              Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Kai teikiate paramą atlikdami bankinį pavedimą be išankstinio susitarimo su Mūsų įstaiga, Jūsų identifikaciniai duomenys yra perduodami per bankų informacines sistemas.

6.              Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

·         sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);

·         teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.);

·         teisėtam interesui reklamuoti ir viešinti savo veiklai, ateityje informuoti Jus apie Mūsų įstaigos veiklą bei prašyti paremti (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

7.              Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Mes nerenkame jautrios informacijos apie Jus.

8.              Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs neesate profiliuojamas.

9.              Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

·         valstybės institucijoms, kai tai numatyta teisės aktuose ir teisės aktuose numatyta apimtimi;

·         administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos ir pan.);

·         informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

·         Mūsų organizaciją audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;

·         Mūsų organizacijos savininkams.

10.          Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

11.          Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąja dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

12.          Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

·                Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

·                Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

·                Pateikti prieštaravimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui informacijai apie Mūsų įstaigos veiklą, paramos pasiūlymams siųsti;

·                Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

·                Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

·                Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų organizacijoje;

·                Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis, saugomus informacinėse sistemose;

·                Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13.          Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu koordinaciniscentras@gmail.com.