Nuo 2024 metų įsigaliojantiems Švietimo įstatymo pakeitimams ruošiasi gausus būrys specialistų

Paskelbta: 2021-08-18

48 valandų kvalifikacijos kėlimo nuotoliniai mokymai švietimo įstaigų specialistams, kuriuos organizuoja Koordinacinis centras „Gilė“, sulaukė didelio susidomėjimo. Šiuo metu mokymuose dalyvauja penkta grupė asmenų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais.

Mokymų lektorė psichologė Jurgita Gedeikienė teigė, kad tokie mokymai labai reikalingi ir naudingi, tą tvirtina ir dalyviai. Per mokymus aptarti įtraukiojo ugdymo teigiami aspektai ir sunkumai, ugdymo turinio pritaikymas, pedagogų, kitų specialistų požiūris į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje. Išsamiai diskutuota autizmo spektro sutrikimų klausimais, aptarta šių ir kitas diagnozes turinčių vaikų įtrauktis.

„Skaičiuojamos dešimtys tūkstančių vaikų, kurie turi specialiųjų poreikių. Apie keturis tūkstančius Lietuvos vaikų mokosi atskirti nuo kitų savo bendraamžių. Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. specialiųjų poreikių turintys mokiniai, kaip ir visi kiti, galės lankyti pasirinktą bendrosios paskirties mokyklą, o mokyklos nebegalės atsisakyti jų priimti. Iki tol savivaldybės ir mokyklos turi pasiruošti, kad visiems vaikams būtų sukurtos visos jiems reikalingos sąlygos. Mokymų metu dalyviai intensyviai gilino žinias apie įtrauktį. Tikiu, kad visi vaikai patirs įtraukaus švietimo naudą. Negalių neturintys vaikai įgis galimybę turėti draugų su negalia, tuo pačiu, ugdyti savo socialinį jautrumą, toleranciją, atvirumą pasaulio įvairovei. Yra daug nepagrįstų “baubų” visuomenėje, kuriuos būtina griauti”, – kalbėjo J. Gedeikienė.

Projektas „Inkliuzinio ugdymo mokymai specialistams ir tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimų“ finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja LR Sveikatos apsaugos ministerija, lėšomis.