Mokymai švietimo įstaigų specialistams, dirbantiems su mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais raidos sutrikimų

Paskelbta: 2021-04-27

Kviečiame mokyklinio ugdymo specialistus iš švietimo įstaigų, dirbančius su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų, registruotis į mokymus. 

Registracija į mokymus, kurie prasideda 2021-06-29

Registraciją į mokymus, kurie prasideda 2021-07-28

Šiandien, aktyviai vykstant diskusijoms, ar gali mokiniai, turintys sudėtingų specialiųjų poreikių, būti įtraukti į pagrindines mokyklas ir jaustis saugūs su kitais vaikais, inkliuzija yra itin svarbi tema, nes 2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas, kuris numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Mokymuose bus diskutuojama apie inkliuzijos ekskliuzijos psichologinius aspektus, inkliuzinio mokymo aplinkų kūrimo problemas ir galimybes, pagalbos būdus, raidos sutrikimus. Taip pat nagrinėjami mokytojo, mokytojo padėjėjų kvalifikacijos, etikos klausimai, Mokymų metu bus atkreiptas dėmesys į vaikus, turinčius negalių, specialiųjų poreikių, sveikatos problemų, mokymosi sunkumų, kultūrinių skirtumų, ekonominių, socialinių, geografinių problemų. 

Mokymų temos:

·       Mokykla visiems: iššūkiai ir galimybės kaitos kontekste.

·       Švietimo įstatymo pataisos: kintantis inkliuzinio ugdymo fenomenas.

·       Inkliuzinio ugdymo mokytojo profilis.

·       Raidos, emocijų ir elgesio sutrikimai. Kas tai ir kaip padėti vaikui?

·       Autizmas. Skaičiai kalba už save.

·       Įtraukusis (inkliuzinis) ugdymas. Kaip dirbti komandoje?

·       Kiekvienas vaikas – neįkainojamas lobis.

·       Įtraukusis ugdymas: misija – įmanoma.

Mokymai organizuojami pagal projektą „Inkliuzinio ugdymo mokymai specialistams ir tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimų“.

Projekto tikslas – inkliuzinio ugdymo mokymų pagalba palengvinti specialistų ir tėvų bendradarbiavimą, siekiant vaikų, turinčių raidos sutrikimų, visaverčio dalyvavimo ugdymo procese.