Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Kompleksinės nedarbo pasekmių šalinimo paslaugos Tauragėje“

Paskelbta: 2021-12-10

Įgyvendinome projektą „ Kompleksinės nedarbo pasekmių šalinimo paslaugos Tauragėje“, kurio tikslas – patobulinti nedirbančių asmenų įgūdžius spręsti jų psichosocialines problemas (sumažinti pasekmes, trukdančias įsilieti į darbo rinką) bei didinti motyvaciją įsidarbinti ar mokytis, integruotis į visuomenę, taip mažinant socialinę atskirtį ir skurdą.

Projekto veiklos 

Projekto dalyviams buvo teikiamos individualios karjeros konsultanto ir psichologo paslaugos, buvo vykdomi užsiėmimai grupėse. Užsiėmimų metu dalyviai mokėsi tinkamai reikšti savo emocijas valdyti stresines situacijas, spręsti tarpasmeniniuose santykiuose kylančias problemas, stiprino savo asmenines savybes. Projekte dalyvavę asmenys noriai dalinosi savo asmenine patirtimi grupėje, keitėsi idėjomis bei teikė palaikymą vieni kitiems. 

Dalyviai džiaugėsi projekto metu įvykusiais pokyčiais – dalis jų sėkmingai įsitvirtino darbo rinkoje, kiti nusprendė įgyti naujas specialybes ir pradėjo mokytis ar studijuoti. Džiugina ir dalyvių asmeniniai pokyčiai – atsiradęs didesnis pasitikėjimas savimi ir savo galimybėmis, pozityvus mąstymas, noras tobulėti bei atrasti vidiniai resursai, kurie padidina motyvaciją siekti įsitraukimo į darbo rinką. Vienas iš dalyvių besibaigiant projekto veikloms įvardino, kad jaučiasi „tarsi paukštelis, kuris pagaliau prasikalė pro kiaušinio lukštą“ ir yra kupinas jėgų siekti pokyčių asmeniniam gyvenime.

2021 m. veiklose dalyvavo 31 asmuo, kurie ieško darbo.  Dalyviai aktyviai dalyvavo veiklose, kalbėdami apie savo kelią ieškant darbo, mokėsi vieni iš kitų, plėtė akiratį ir pažįstamų ratą. 8 dalyviai įsidarbino, iš kurių 7 šiuo metu dar dirba. 3 pradėjo mokytis. 

Nedarbo problematika

Daugelis pažeidžiamų asmenų linkę pasiduoti bejėgiškumui, netiki, kad turi gebėjimų ir vidinių resursų keisti situaciją, ieškoti išeičių pagerinti savo gyvenimo kokybę. Socialiniai–psichologiniai tyrimai rodo, kad ilgiau nei metus nerasdamas darbo žmogus praranda viltį įsidarbinti, dažnai nesistengia atnaujinti žinių, persikvalifikuoti, nuleidžia rankas ir nebededa jokių pastangų keisti gyvenimą. 

Esame įsitikinę, kad užimtumo trūkumas stipriai įtakoja žmogaus problemas, kai tuo tarpu įsitraukimas į užimtumą gydo, sudaro sąlygas nemažo kiekio problemų sprendimui. 

Dėkojame Tauragės rajono savivaldybės administracijai už projekto finansavimą.