Kompleksinės paslaugos vaikams

Paskelbta: 2022-09-09

Koordinacinis centras Gilė įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos vaikams Tauragės, Šilalės, Pagėgių savivaldybėse“. 

Projekto tikslas – vaikui ar jo šeimos nariui nukentėjus nuo smurto Tauragės, Šilalės, Pagėgių savivaldybėse, atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, užtikrinti paslaugų vaikams prieinamumą, paslaugų kompleksiškumą ir kokybę, siekiant sudaryti prielaidas vaikui augti biologinėje šeimoje.

Projekto tikslinės grupės:

– Tauragės apskrityje gyvenantys, nukentėję nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukos (liudytojai);
–  Tauragės apskrityje gyvenančių vaikų, nukentėjusių nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukų (liudytojų) šeimų nariai. 

Kompleksinės paslaugos vaikams Tauragės apskrityje sudaro:

  • Individualus psichologo konsultavimas vaikams;
  • Individualus psichologo konsultavimas vaikams, taikant dailės terapiją;
  • Socialinio darbuotojo konsultacijos vaikams ir jų šeimų nariams;
  • Tėvystės įgūdžių stiprinimo grupė.

Paslaugos teikiamos patiriant / esant liudininku bet kokios formos smurto: fizinio, emocinio/psichologinio, seksualinio, ekonominio. 

Projektas finansuojamas LR Valstybės biudžeto lėšomis.