Kompleksinės paslaugos vaikams

Paskelbta: 2022-12-29

Koordinacinis centras Gilė įgyvendino projektą „Kompleksinės paslaugos vaikams Tauragės, Šilalės, Pagėgių savivaldybėse“. 

Projekto tikslas – vaikui ar jo šeimos nariui nukentėjus nuo smurto Tauragės, Šilalės, Pagėgių savivaldybėse, atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, užtikrinti paslaugų vaikams prieinamumą, paslaugų kompleksiškumą ir kokybę, siekiant sudaryti prielaidas vaikui augti biologinėje šeimoje.

Projekto tikslinės grupės:

– Tauragės apskrityje gyvenantys, nukentėję nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukos (liudytojai);
–  Tauragės apskrityje gyvenančių vaikų, nukentėjusių nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukų (liudytojų) šeimų nariai. 

Kompleksines paslaugos vaikams Tauragės apskrityje sudarė:

  • Individualus psichologo konsultavimas vaikams (suteikta 200 val.);
  • Individualus psichologo konsultavimas vaikams, taikant dailės terapiją (suteikta 50 val.);
  • Socialinio darbuotojo konsultacijos vaikams ir jų šeimų nariams (suteikta 480 val.);
  • Tėvystės įgūdžių stiprinimo grupė (įgyvendinta 8 grupės po 12 val., 96 val.).

Paslaugos buvo teikiamos patiriant / esant liudininku bet kokios formos smurto: fizinio, emocinio/psichologinio, seksualinio, ekonominio. 

Projekto metu paslaugos suteiktos paslaugos 149-iems vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir 151-am vaiko šeimos nariui.

Veiklos finansuojamos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Projektui skirta suma 20 000 Eur.