Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo

Paskelbta: 2022-03-22

Dalinamės leidiniu apie nukentėjusiųsjų teises, kuris parengtas siekiant užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtiną pagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybą. 

Šiame leidinyje galima rasti informaciją, kur nukentėjus nuo nusikaltimo reiktų kreiptis skubios pagalbos, kokios yra nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų teisės, kaip galima pateikti skundą. Taip pat leidinyje aprašytos išlaidų, susijusių su patirta žala, kompensavimo sąlygos, advokato teisinės pagalbos suteikimo galimybės, pagalbos tarnybų teikiamos paslaugos, pateikti jų kontaktai bei kita aktuali informacija. 

Pagalbos tarnybos funkciją vykdome ir mes, Koordinacinis centras „Gilė“. Pagalba nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims nemokama ir konfidenciali

Peržiūrėti leidinį

WWW.CENTRASGILE.LT
Tel. 8 690 22 508
Darbo dienomis
08.00- 17.00 val.