Tauragėje įpusėjo veiklos bedarbiams

Paskelbta: 2020-09-07

Įgyvendiname projektą „Kompleksinės paslaugos bedarbiams Tauragės rajone, mažinant socialinę atskirtį ir skurdą“, kurio tikslas – patobulinti Tauragės rajono savivaldybės bedarbių įgūdžius spręsti jų socialines problemas bei didinti motyvaciją įsidarbinti ar mokytis, taip mažinant socialinę atskirtį ir skurdą.

Nedarbo problematika

Daugelis pažeidžiamų asmenų linkę pasiduoti bejėgiškumui, netiki, kad turi gebėjimų ir vidinių resursų keisti situaciją, ieškoti išeičių pagerinti savo gyvenimo kokybę. Socialiniai–psichologiniai tyrimai rodo, kad ilgiau nei metus nerasdamas darbo žmogus praranda viltį įsidarbinti, dažnai nesistengia atnaujinti žinių, persikvalifikuoti, nuleidžia rankas ir nebededa jokių pastangų keisti gyvenimą. 

Esame įsitikinę, kad užimtumo trūkumas stipriai įtakoja žmogaus problemas, kai tuo tarpu įsitraukimas į užimtumą gydo, sudaro sąlygas nemažo kiekio problemų sprendimui. 

Projekto veiklos 

Projekto metu suplanuotos veiklos: savipagalbos grupės bedarbiams; motyvavimo, psichologinės, socialinio darbuotojo konsultacijos bedarbiams, sprendžiant bedarbystės klausimus, psichosocialines problemas (individualios ir grupinės psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos). Socialinio darbuotojo ir karjeros mentoriaus konsultacijų eigoje vykdomas ir įsidarbinimą lengvinantis žaidimas „Kaip susirasti darbą“. 

Visi žmonės turi vidinių išteklių, kuriuos galima sužadinti ir sutelkti, kai iškyla rimta problema, ir savipagalba – tai gebėjimas rasti savyje ir panaudoti šiuos išteklius bei laipsniškai keisti savo gyvenimą, požiūrį į save. Užsiimdami savipagalba  galima pasinaudoti tuo, ką išgyvename, išdrįstame akis į akį susidurti su savo pačių skausmu ir naujai suvokiame atsakomybę už savo jausmus, gyvenimą.  Atrenkant dalyvius ir vykdant veiklas glaudžiai bendradarbiaujama su Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi ir Tauragės užimtumo tarnyba. 

Ko pasiekėme

2020 m. birželio – rugpjūčio mėn. veiklose dalyvavo 16 asmenų, kurie ieško darbo. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. veiklose pradėjo dalyvauti dar 15 Tauragės gyventojų, ieškančių darbo.   Dalyviai aktyviai dalyvavo veiklose, kalbėdami apie savo kelią ieškant darbo, mokėsi vieni iš kitų, plėtė akiratį ir pažįstamų ratą.

Pirmosios grupės dalyvių mintys apie asmeninius rezultatus

  • Turiu daugiau pasitikėjimo savimi, yra motyvacija susirasti darbą, sužinojau naujų darbo paieškos būdų, jau kreipiausi dėl darbo;
  • Įgijau naujų darbo paieškos įgūdžių;
  • Įgijau daugiau pasitikėjimo savimi ieškant darbo ir pristatant save darbdaviams;
  • Gavau motyvacijos ir palaikymo darbo paieškai, susiradau nuolatinį darbą;
  • Susikūriau gyvenimo aprašymą, labai patiko susitikimai su psichologe;
  • Žinau, ką reikia daryti, kad įvyktų norimi karjeros pokyčiai.

Dalyviams linkime ir toliau siekti savęs pažinimo, gilinti ir didinti asmenines ir profesines kompetencijas.