Pradedame įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos bedarbiams Tauragės rajone, mažinant socialinę atskirtį ir skurdą“

Paskelbta: 2020-04-09

Pradedame įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos bedarbiams Tauragės rajone, mažinant socialinę atskirtį ir skurdą“, kurio tikslas – patobulinti Tauragės rajono savivaldybės bedarbių įgūdžius spręsti jų socialines problemas bei didinti motyvaciją įsidarbinti ar mokytis, taip mažinant socialinę atskirtį ir skurdą

Tikslinė projekto grupė – Tauragės rajono bedarbiai, 30 asm. 

Projekto metu bus įgyvendintos šios veiklos:

Specializuotos motyvavimo, psichologinės, socialinio darbuotojo konsultacijos bedarbiams, sprendžiant bedarbystės klausimus, psichosocialines problemas. Socialinis darbuotojas ir karjeros mentorius  teiks informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, socalinis darbuotojas- daugiau atsižvelgiant į socialines problemas, karjeros mentorius- į įsidarbinimo problemas); psichologas teiks konsultacijas, atliepiančias psichosocialines problemas, priklausomybes ir kt., kas lemia trukdžius įsidarbinti, mokytis, integruotis į visuomenę,bus atliekamas testavims, profesinis orientavimas. Socialinio darbuotojo ir karjeros mentoriaus konsultacijų eigoje bus vykdomas ir įsidarbinimą lengvinantis žaidimas „Kaip susirasti darbą“, kurį parengė Maisto bankas ir kurį turime teisę naudoti kaip įsidarbinimą lengvinančią priemonę savo klientams. 

Savipagalbos grupių bedarbiams paslaugos, siekiant padidinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis, taip padedant integruotis į visuomenę. Visi žmonės turi vidinių išteklių, kuriuos galima sužadinti ir sutelkti, kai iškyla rimta problema (alkoholis, nedarbas ir pan.). Savigalba – tai gebėjimas rasti savyje ir panaudoti šiuos išteklius bei laipsniškai keisti savo gyvenimą, požiūrį į save. Užsiimdami savigalba  galima pasinaudoti tuo, ką išgyvename, išdrįstame akis į akį susidurti su savo pačių skausmu ir naujai suvokiame atsakomybę už savo jausmus, gyvenimą. Dalyviai mokysis aktyviai dalyvaudami užsiėmimuose: diskusijose, vaidmenų žaidimuose, spręsdami modeliuojamas  situacijas, atlikdami individualias ir grupines praktines užduotis, siekiant efektyvesnio asmenų įdarbinimo, bus stiprinami  karjeros  pasrinkimo gebėjimai, tinkamai komunikuoti, pristatant save darbdaviams. Mokymo dalyviams bus pristatomi šiandieninės darbo rinkos bei verslo aplinkos ypatumai, apariamos bendradarbiavimo su įmonėmis formos ir pagrindiniai principai, dalyviai  mokysis užmegzti kontaktą bei efektyviai vystyti bendradarbiavimo santykius su darbdaviais. 

Projekto metu bus dirbama su dviem asmenų grupėmis po 15 asmenų. Atrenkant dalyvius ir vykdant veiklas glaudžiai bendradarbiaujama su Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi ir Tauragės užimtumo tarnyba.