Turite klausimų?  Susisiekite!

Naujienos

Įgyvendintas projektas "Smurto atspalviai 2019"


Koordinacinis centras "Gilė" įgyvendino projektą "Smurto atspalviai 2019" Tauragės apskrityje. Įgyvendinta 40 susitikimų - informacinių kampanijų ir 15 apskritojo stalo diskusijų įvairiose rajono švietimo, socialinių paslaugų, neformalaus švietimo ir kt. įstaigose, taip pat įgyvendinta tarptautinė akcija "16 aktyvumo dienų prieš moteris".  Informacinės kampanijos "smurto atspalviai 2019" veiklose dalyvavo 442 dalyvai; apskritojo stalo diskusijose dalyvavo 150 įstaigų specialistų; akcijos "16 aktyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris" naudos gavėjų skaičius preliminariais duomenimis 1000. 

Informacinė kampanija "Smurto atspalviai 2019" buvo skirta gyventojų švietimui apie smurto artimoje aplinkoje apraiškas, keičiant visuomenės požiūrį, nuostatas, skatinant reagavimą į socialiai aktualias temas, ugdant nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuojant apie pagalbos galimybes patyrus smurtą. 

Apskritojo stalo diskusijos buvo skirtos pagilinti specialistų žinias ir profesines kompetencijas, gebėjimus teikti pagalbą smurto aukoms, nukreipti pagalbai; taip pat tikimės, kad suveikė daugiklio efektas perteikiant gautą informaciją įvairių įstaigų klientams; sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas vykdant prevencinę smurtui prieš moteris veiklą.
 
Tarptautinė akcija "16 aktyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris" skirta plačiosios visuomenės informavimui ir švietimui apie smurto artimoje aplinkoje problematiką. 
 


Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.