Turite klausimų?  Susisiekite!

Naujienos

 Koordinacinis centras "Gilė" įgyvendino projektą "Šeimos gerovei 2019" pagal Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.

Projekto tikslas - sustiprinti Tauragės rajono savivaldybės šeimos institutą, prisidedant prie palankios šeimai aplinkos kūrimo ir puoselėjimo, savarankiškos ir konstruktyviai funkcionuojančios šeimos kūrimo.


Projekto uždaviniai: 

1. Įgyvendinti savipagalbos grupes (šeimos krizių prevencijos grupė; pagalbos įveikiant skyrybų krizes grupė; pagalbos tėvams, auginantiems paauglius grupė) (5 grupės, 50 asmenų);

2. Įgyvendinti seminarų ciklą „Tvari šeima“ (5 seminarai, 30 asmenų).


Įgyvendinus projektą, pasiekta šių rezultatų:

1. Įgyvendintos savipagalbos grupės (šeimos krizių prevencijos grupė; pagalbos įveikiant skyrybų krizes grupė; pagalbos tėvams, auginantiems paauglius grupė) (3 grupės, 30 asmenų);

2. Įgyvendintas seminarų ciklas „Tvari šeima“ (5 seminarai, 31 asmuo);

3. Sustiprintas Tauragės rajono savivaldybės šeimos institutas, šeimos labiau savarankiškos ir konstruktyviai funkcionuojančios šeimos, kurių santykiai pagrįsti šeimos narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe;

4. Tauragės rajone išaugęs skaičius savarankiškų ir gyvybingų šeimų, pagrįstų savitarpio pagalba ir atsakomybe, aukštesne santykių kultūra ir socialine šeimos narių tarpusavio atsakomybe bei pagalba.

 

Projektas finansuotas Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.