Turite klausimų?  Susisiekite!

Naujienos

Koordinacinis centras "Gilė" įgyvendina vietos projektą „MOKYMAI IR ĮGŪDŽIŲ DIEGIMAS ŠILALĖS VVG TERITORIJOJE“ pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos priemonę "Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių diegimas" Nr.LEADER-19.2-SAVA-3. 

 

Projekto tikslas - patobulinti Šilalės r. VVG teritorijos žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, patobulinant projektų potencialių pareiškėjų ir/arba vykdytojų verslumo planavimo gebėjimus ir kvalifikaciją, taikant įvairias metodikas ir gerąją praktiką privataus ir socialinio verslo srityse, kad potencialūs pareiškėjai ir/ arba projektų vykdytojai turėtų tinkamą kvalifikaciją ir įgūdžius sėkmingai veikti ir įgyvendinti idėjas.

 

Mokymų dalyviai įgys socialinio verslumo ir privataus verslo bendrąsias kompetencijas, padėsiančias kurti privačią ir/arba socialinę (ne tik privačią) naudą, atpažinti ir pasitelkti naujas galimybes, įsitraukti į nuolatinį inovacijų ir mokymosi procesą.

 

 

Vietos projekto uždavinys – įgyvendinti mokymų ciklą penkiomis privataus ir socialinio verslo temomis, skirtomis patobulinti projektų potencialių pareiškėjų ir/arba vykdytojų verslumo planavimo gebėjimus ir kvalifikaciją. 

 
Mokymai vyks 2019 m. rugpjūčio 1, 2, 5, 6, 7 dienomis 08.30-17 val., suinteresuotus asmenis kviečiame registruotis tel. 8 662 48966, el. paštu koordinaciniscentras@gmail.com
Mokymai, pietūs ir kavos pertraukos- nemokama.
Tikslinė mokymų grupė: vietos projektų paraiškų potencialūs teikėjai/ pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai.
 
 
Mokymų temos pagal mokymų dienas:
2019-08-01 Verslumo kompetencijos
2019-08-02 Verslas ir inovacijos
2019-08-05 Socialinio verslo abėcėlė
2019-08-06 Socialinis verslas praktiškai
2019-08-07 Verslumo dirbtuvės
Lektorė: Monika Stankevičiūtė – Juknienė
 
Mokymai vyks: Šeimos restoranas „Meldai“ (II aukštas), Vasario 16-osios g.13A, Šilalė
 
Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.