Turite klausimų?  Susisiekite!

Naujienos

Koordinacinis centras "Gilė" įgyvendino vietos projektą „MOKYMAI IR ĮGŪDŽIŲ DIEGIMAS ŠILALĖS VVG TERITORIJOJE“ pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos priemonę "Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių diegimas" Nr.LEADER-19.2-SAVA-3. 

 

Projekto tikslas - patobulinti Šilalės r. VVG teritorijos žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, patobulinant projektų potencialių pareiškėjų ir/arba vykdytojų verslumo planavimo gebėjimus ir kvalifikaciją, taikant įvairias metodikas ir gerąją praktiką privataus ir socialinio verslo srityse, kad potencialūs pareiškėjai ir/ arba projektų vykdytojai turėtų tinkamą kvalifikaciją ir įgūdžius sėkmingai veikti ir įgyvendinti idėjas.

 

Mokymų dalyviai įgijo socialinio verslumo ir privataus verslo bendrųjų kompetencijų, padėsiančių kurti privačią ir/arba socialinę (ne tik privačią) naudą, atpažinti ir pasitelkti naujas galimybes, įsitraukti į nuolatinį inovacijų ir mokymosi procesą.

 

 

Vietos projekto metu buvo įgyvendintas mokymų ciklas penkiomis privataus ir socialinio verslo temomis, skirtomis patobulinti projektų potencialių pareiškėjų ir/arba vykdytojų verslumo planavimo gebėjimus ir kvalifikaciją. 

 

 

 

Tikslinė mokymų grupė: vietos projektų paraiškų potencialūs teikėjai/ pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai.

 

 

 

Po mokymų ciklo dalyviai teigė, kad mokymai buvo itin naudingi, padėjo sustiprinti ir asmenines, ir komandines savybes, išgryninti verslo ir/arba socialinio verslo idėjas, susikurti konkrečias vizijas, planus, kaip tos idėjos bus toliau siekiamos įgyvendinti. Mokymų dalyviai tarpusavyje atrado bendradarbiavimo galimybių kuriant bendras paslaugas ar naudojant vieni kitų išteklius savo verslo tikslams pasiekti. 

 

 

Mokymuose dalyvavo 102 asmenys (ne unikalūs asmenys). 

Mokymai vyko pagal šias temas:

2019-08-01 Verslumo kompetencijos

2019-08-02 Verslas ir inovacijos

2019-08-05 Socialinio verslo abėcėlė

2019-08-06 Socialinis verslas praktiškai

2019-08-07 Verslumo dirbtuvės

Mokymus vedė lektorė Monika Stankevičiūtė – Juknienė

 

Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.