Turite klausimų?  Susisiekite!

Naujienos

 

Koordinacinis centras "Gilė" 2019 metais vykdo trijų vaikų dienos centrų veiklą:

- Vaikų dienos centras "Giliukai" (vaikų dienos centras Šilalės miesto seniūnijos ir aplinkinių teritorijų vaikams) (35 nuolatiniais lankytojai vaikai per metus);

- Vaikų dienos centras "Gilė" (vaikų dienos centras Bijotų seniūnijos ir aplinkinių teritorijų vaikams) (finansuojama LR valstybės biudžeto lėšomis) (30 nuolatinių lankytojų vaikų per metus);

- Vingininkų vaikų dienos centras (vaikų dienos centras Šilalės kaimiškosios seniūnijos ir aplinkinių teritorijų vaikams) (30 nuolatinių lankytojų vaikų per metus).

 

Šie projektai yra skirti vykdyti vaikų dienos centrų veiklą, teikiant dienos socialinės priežiūros ugdymo paslaugas vaikams ir jų šeimoms, ginti vaikų teises, padėti vaikams adaptuotis šeimoje ir visuomenėje. Projektų veiklos apima socialinių ir kt. įgūdžių diegimą, sociokultūrinių paslaugų teikimą, nemokamą vaikų maitinimą, informavimą, konsultavimą ir tarpininkavimą su įvairiomis įstaigomis, laisvalaikio užimtumo organizavimą, psichosocialinę pagalbą vaikams ir jų šeimoms. 

 

2020 metais tikimės tęsti vaikų dienos centruose vykdomas veiklas. 

 

Visi projektai finansuojami LR valstybės ir Šilalės rajono savivaldybės biudžetų lėšomis.