Kompleksinės paslaugos nedirbantiems asmenims Tauragėje

Paskelbta: 2020-12-12

Įgyvendinome projektą „Kompleksinės paslaugos bedarbiams Tauragės rajone, mažinant socialinę atskirtį ir skurdą“, kurio tikslas – patobulinti Tauragės rajono savivaldybės bedarbių įgūdžius spręsti jų socialines problemas bei didinti motyvaciją įsidarbinti ar mokytis, taip mažinant socialinę atskirtį ir skurdą.

Projekto veiklos 

Projekto metu suplanuotos veiklos: savipagalbos grupės bedarbiams; motyvavimo, psichologinės, socialinio darbuotojo konsultacijos bedarbiams, sprendžiant bedarbystės klausimus, psichosocialines problemas (individualios ir grupinės psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos). Socialinio darbuotojo ir karjeros mentoriaus konsultacijų eigoje vykdomas ir įsidarbinimą lengvinantis žaidimas „Kaip susirasti darbą“. 

Projektas sulaukė didžiulio dalyvių susidomėjimo. Projekto veiklos buvo orientuotos į šiuolaikiškus metodus. Grupinių užsiėmimų metu dalyviai turėjo galimybę ne tik labiau ištyrinėti savo galimybes darbo pasaulyje, susipažinti su šiandienos užimtumo tendencijomis, bet ir didino savo psichologinį atsparumą, ieškojo resursų, kas galėtų labiau padėti grįžti į darbą. Grupinių užsiėmimų metu, kaip patys dalyviai teigia, jie tapo didele šeima, kurioje patyriminė patirtis ir kito padrasinimas – vieni svarbiausių stimulų, padedančių nenuleisti rankų ir žengti toliau. “Šie užsiėmimai man leido labiau pažinti save, pokyčius darbo rinkoje, ieškoti naujų galimybių grįžti į darbo rinką”, – kalbėjo Vaida. Individualių psichologinių konsultacijų metu dalyviai labiau analizavo savo asmenį gyvenimo kelią, trukdžius, neleidžiančius dirbti, ateities perspektyvą, sprendė asmenines problemas, kurios turi sąsają su dabartiniu statusu. “Žinau, ko noriu iš gyvenimo. Turiu aiškią savo viziją. Konsultacijų metu susidėliojau visus savo uždavinius, tikslus. Matau, kaip save realizuosiu profesinėje plotmėje”, – po individualių psichologo konsultacijų kalbėjo Laura (vardas pakeistas).

2020 m. birželio – gruodžio mėn. veiklose dalyvavo 31 asmuo, kurie ieško darbo.  Dalyviai aktyviai dalyvavo veiklose, kalbėdami apie savo kelią ieškant darbo, mokėsi vieni iš kitų, plėtė akiratį ir pažįstamų ratą.

Nedarbo problematika

Daugelis pažeidžiamų asmenų linkę pasiduoti bejėgiškumui, netiki, kad turi gebėjimų ir vidinių resursų keisti situaciją, ieškoti išeičių pagerinti savo gyvenimo kokybę. Socialiniai–psichologiniai tyrimai rodo, kad ilgiau nei metus nerasdamas darbo žmogus praranda viltį įsidarbinti, dažnai nesistengia atnaujinti žinių, persikvalifikuoti, nuleidžia rankas ir nebededa jokių pastangų keisti gyvenimą. 

Esame įsitikinę, kad užimtumo trūkumas stipriai įtakoja žmogaus problemas, kai tuo tarpu įsitraukimas į užimtumą gydo, sudaro sąlygas nemažo kiekio problemų sprendimui.