Įgyvendintas socialinio verslo projektas

Paskelbta: 2020-07-24

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Pavėžėjimo paslaugos socialinės atskirties mažinimui“ pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.LEADER-19.2-SAVA-1.

Projekto tikslas – prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo, sukuriant prieinamas pavėžėjimo paslaugas socialiai pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems asmenis, juos įgalinant dalyvauti psichosocialinėse ir užimtumo veiklose.

Vietos projekto uždavinys – sudaryti sąlygas prieinamų pavėžėjimo paslaugų sukūrimui socialiai pažeidžiamiems asmenims, įsigyjant paslaugų sukūrimui reikalingos technikos, įrangos, sukuriant naują darbo vietą. 

Tikslinė projekto grupė: socialiai pažeidžiami ir socialiai atskirti asmenys, gyvenantys Šilalės VVG teritorijoje. 

Projekto metu įsigytas automobilis, padangos, nešiojamas kompiuteris, mobilusis telefonas.

Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.